இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் (பொள்ளாச்சி) 6-9-2009


ஒளிபரப்பான தேதி: 6-9-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி
தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் (பொள்ளாச்சி)
நேரம்: 56:39 min
அளவு: 70.02 MB

  • image6-9-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி