இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் (தலைமையகம்) 4-10-2009


ஒளிபரப்பான தேதி: 4-10-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி
தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் (தலைமையகம்) பாகம் – 2
நேரம்: 55:21 min
அளவு: 63:5 MB

  • image4-10-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி