இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் (சென்னை) 27-9-2009


ஒளிபரப்பான தேதி: 27-9-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி
தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் (சென்னை தலைமையகம்)
நேரம்: 47:22 min
அளவு: 56:1 MB

  • image27-9-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி