இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் (கும்பகோணம்) பாகம்-2 20-9-2009


ஒளிபரப்பான தேதி: 20-9-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: எம்.ஐ சுலைமான் & பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி
தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் (கும்பகோணம்) பாகம்-2 20-9-2009
நேரம்: 47:59 min
அளவு: 57.12 MB

  • image20-9-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி