இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் – கிழக்கரை 500 ஃபிளாட் கிளை

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் (தெற்கு) மாவட்டம் கிழக்கரை 500 ஃபிளாட் கிளையில் கடந்த 03-02-2015 அன்று இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. இதில் அர்சத் அலி அவர்கள் பதிலளித்தார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்………….