“இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம்” – முஸ்லீம் காலனி மதுக்கரை கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

கோவை மாவட்டம் முஸ்லீம் காலனி மதுக்கரை கிளை சார்பாக கடந்த 13-05-2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது இதில் சகோ , ஷபியுல்லஹ் அவர்கள் “இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம்  ” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…….