இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் (உச்சிபுள்ளி) பாகம் – 2 (19-9-2009)


ஒளிபரப்பான தேதி: 19-9-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: ஹாமின் இப்ராஹீம்
தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் (உச்சிபுள்ளி)
நேரம்: 32:15 min
அளவு: 38.8 MB

  • image19-9-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி