இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்கம் நிகழ்ச்சி – நாகர்கோவில் கிளை

குமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் கிளை சார்பாக 04-09-2015 அன்று SAR Tv யில் இரவு 8 மணி முதல் 9 மணி வரை சகோ-P.j அவர்கள் பங்கேற்ற “இஸ்லாம் ஓர் இனியமார்கம்” நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பப்பட்டது.