இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்ககம் – பள்ளக்கால் பொதுக்குடி கிளை

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் பள்ளக்கால் பொதுக்குடி கிளை சார்பாக 11-10-2015 அன்று இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்ககம் நடைபெற்றது.