இஸ்லாம் ஒரு எளிய மார்க்கம் – மண்டையூர் கிளை

திருச்சி மாவட்டம் மண்டையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 01-10-2013 அன்று இஸ்லாம் ஒரு எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது…………….