இஸ்லாம் என்றால் என்ன? – வேலூர் கிளை பெண்கள் பயான்

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 27-04-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ஷுஹைபா அவர்கள் “இஸ்லாம் என்றால் என்ன?” என்ற தலைப்பிலும் சகோதரி சமீன அவர்கள் ”வட்டியின் கேடுகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………….