இஸ்லாமிய வாழ்கை-பண்டாரவாடை  கிளை தெருமுனை பிரச்சாரம்

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் பண்டாரவாடை  கிளை சார்பாக கடந்த 15.09.14 அன்று தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைப்பெற்றது. இதில் சகோ.J.நுஃமான் அவர்கள் இஸ்லாமிய வாழ்கை என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………….