இஸ்லாமிய பெண்கள் – தரமணி கிளை பெண்கள் பயான்

தென்சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஜிப் அவர்கள் ”இஸ்லாமிய பெண்கள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………..