இஸ்லாமிய பண்புகள் – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை பயான்

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளையில் கடந்த 02-09-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சிக்கந்தர் அலி அவர்கள் “இஸ்லாமிய பண்புகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………..