இஸ்லாமிய நெறிமுறைகள் – கொல்லன் தாங்கள் பெண்கள் பயான்

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் கொல்லன் தாங்கள் கிளையில் 05/04/2012 அன்று இஸ்லாமிய நெறிமுறைகள் என்ற தலைப்பில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.