“இஸ்லாமிய கொள்கை விளக்கம் ” – பெண்ணாடம் கிளை பெண்கள் பயான்

கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-09-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி பர்ஜான அவர்கள் “இஸ்லாமிய கொள்கை விளக்கம் ” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………