இஸ்லாமிய கல்வி – காமராஜ் நகர் கிளை பெண்கள் பயான்

திருச்சி மாவட்டம் காமராஜ் நகர் கிளையில் கடந்த 10-05-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்தூர் ரஹ்மான் அவர்கள் “இஸ்லாமிய கல்வி” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………