”இஸ்லாமிய ஒழுக்கங்கள்” – குறிச்சி பிரிவு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

கோவை மாவட்டம் குறிச்சி பிரிவு கிளை சார்பாக கடந்த13-05-2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது இதில் சகோ.பக்கிர் அவர்கள் ”இஸ்லாமிய ஒழுக்கங்கள்” என்ற தலைப்பில்  உரையாற்றினார்கள்…..