“இஸ்லாமிய இல்லம்” – பேட்டை கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

நெல்லை மாவட்டம் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 19-05-2013 அன்று  தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஹம்மது சரிப்  அவர்கள் “இஸ்லாமிய இல்லம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…..