இஸ்லாத்தை தெரிந்துக்கொள்வோம் – தியாக துருகம் பெண்கள் பயான்

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் தியாக துருகம் கிளையில் 25/03/2012 அன்று இஸ்லாத்தை தெரிந்துக்கொள்வோம் என்ற தலைப்பில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.