இஸ்லாத்தில் குழந்தை வளர்ப்பு – எண்ணூர் கிளை பெண்கள் பயான்

திருவள்ளூர் மாவட்டம் எண்ணூர் கிளை சார்பாக கடந்த 05-10-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ அப்பாஸ் கனி அவர்கள் ”இஸ்லாத்தில் குழந்தை வளர்ப்பு” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………….