இஸ்லாத்தில் குழந்தை வளர்ப்பு – சின்னக்கடை கிளை பெண்கள் பயான்

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சின்னக்கடை கிளை சார்பாக கடந்த 29-09-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி மெஹர் நிஷா அவர்கள் ”இஸ்லாத்தில் குழந்தை வளர்ப்பு” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………..