“இஸ்லாத்தின் பெண்களின் இன்றைய நிலை” – மேலக்காவேரி கிளை பெண்கள் பயான்

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் மேலக்காவேரி கிளை சார்பாக கடந்த 28-09-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி முஃஸினா அவர்கள் “இஸ்லாத்தின் பெண்களின் இன்றைய நிலை” என்ற தலைப்பிலும்  சகோதரி.ஆயிசா அவர்கள் “அல்லாஹ்வின் பண்புகள்” என்ற தலைப்பிலும் உரையாற்றினார்கள்…………….