இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சூனியம்-வந்தவாசி கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

நெல்லை மாவட்டம் வந்தவாசி கிளை சார்பாக கடந்த 14.09.2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஷ்தாக் அஹமத்
அவர்கள்,”இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சூனியம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்.