இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சூனியம் – தங்கச்சிமடம் கிளை பெண்கள் பயான்

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தங்கச்சிமடம் கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ரஹ்மான் அலி அவர்கள் “இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சூனியம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………………..