”இஸ்லாத்தின் பார்வையில் இளைஞர்கள்” நோட்டிஸ் விநியோகம் – வடசேம பாளையம்

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக 11-04-2012 அன்று வடசேம பாளையத்தில் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் இளைஞர்கள் என்ற தலைப்பில் நோடீஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.