”இஸ்லாத்தின் பார்வையில் இளைஞர்கள்” நோட்டிஸ் விநியோகம் – தியாக துருகம்

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் தியாக துருகம் கிளையின் சார்பாக 05-04-2012 அன்று தியாக துருகம் நகரில் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் இளைஞர்கள் என்ற தலைப்பில் நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.