இஸ்லாத்தின் அம்சங்கள் – தஸ்மா கிளை வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் தஸ்மா கிளை சார்பாக கடந்த 18-10-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.மசூத் உஸ்மானி அவர்கள் “இஸ்லாத்தின் அம்சங்கள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……..