“இஸ்லாத்தின் அடிப்படை” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – கள்ளக்குறிச்சி (m r nநகர்)