இஸ்லாத்தின் அடிப்படை – கள்ளக்குறிச்சி பெண்கள் பயான்

விழுப்புரம் மாவட்டம் மேற்கு கள்ளக்குறிச்சி கிளை சார்பாக கடந்த 29/02/2012 அன்று இஸ்லாத்தின் அடிப்படை என்ற தலைப்பில் நடுதக்காவில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.