இஸ்ரேல் அரசை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் – நீலகிரி மாவட்டம்

நீலகிரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 22-07-2014 அன்று இஸ்ரேல் அரசை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது…………………….