இஸ்ரேலை கண்டித்து கண்டன போஸ்டர்கள் – நாமக்கல் மாவட்டம்

நாமக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 14-08-2014 அன்று இஸ்ரேலை கண்டித்து கண்டன போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது……………………..