”இறை நம்பிக்கை” – தேங்காய்ப்பட்டணம் கிளை தர்பியா

குமரி மாவட்டம் தேங்காய்ப்பட்டணம் கிளை சார்பாக கடந்த 05-05-2013 அன்று தர்பியா நடைபெற்றது.இதில் சகோ.காதர் அவர்கள் ”இறை நம்பிக்கை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………