இறை அட்தாட்சிகள் – நெற்குன்றம் கிளை வாரந்திர பெண்கள் பயான் 

திருவள்ளூர் மாவட்டம் நெற்குன்றம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-09-2013 அன்று வாரந்திர பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.,இதில் பாத்திமா அவர்கள்
”இறை அட்தாட்சிகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………..