“இறை அச்சம் ஏன் வரவேண்டும்” – கொடுங்கையூர் கிளை பெண்கள் பயான்

வட சென்னை மாவட்டம்  கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 17-08-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஷாகுல் அவர்கள் “இறை அச்சம் ஏன் வரவேண்டும்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……..