இறைவனுக்கு பலகீனம் இல்லை – தக்கலை தர்பியா

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளையில் கடந்த 1-4-2012 அன்று இறைவனுக்கு பலகீனம் இல்லை என்ற தலைப்பில் தர்பியா நடைபெற்றது.