இறைவனிடம் மட்டும் உதவி தேடுவது சாத்தியமில்லையா? (ஏகத்துவமும் எதிர்வாதமும்) 6-10-2009


ஒளிபரப்பான தேதி: 6-10-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: பி.ஜே
தலைப்பு: இறைவனிடம் மட்டும் உதவி தேடுவது சாத்தியமில்லையா? (ஏகத்துவமும் எதிர்வாதமும்)
நேரம்: 55:29 min
அளவு: 66:4 MB

  • image6-10-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி