இறையச்சம் – வேலூர் தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளையில் கடந்த 23-3-2012 அன்று கஸ்பா பகுதியில் இறையச்சம் என்ற தலைப்பில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. குல்சார் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.