இறையச்சம் – வரகனேரி கிளை பெண்கள் பயான்

திருச்சி மாவட்டம் வரகனேரி கிளை சார்பாக கடந்த 22-10-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி அப்ஷான அவர்கள் “இறையச்சம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………..