இறையச்சம் & புனித குர்ஆனும் பொய்யா வாக்குறுதிகளும் (2-10-2009)


ஒளிபரப்பான தேதி: 2-10-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: கோவை ரஹ்மதுல்லாஹ் & ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி
தலைப்பு: இறையச்சம் & புனித குர்ஆனும் பொய்யா வாக்குறுதிகளும்
நேரம்: 55:00 min
அளவு: 68:00 MB

  • image2-10-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி