”இறைப்பொருத்தம் பெறும் வழிகள்” – லால்பேட்டை கிளை பயான்

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 02-05-2013 அன்று  குர் ஆன் வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முபாரக் அலி அவர்கள் ”இறைப்பொருத்தம் பெறும் வழிகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……