இறைநேசர்களை நம்மால் அறிய முடியுமா? (ஏகத்துவமும் எதிர்வாதமும்) 1-10-2009


ஒளிபரப்பான தேதி: 1-10-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: பி.ஜே
தலைப்பு: இறைநேசர்களை நம்மால் அறிய முடியுமா? (ஏகத்துவமும் எதிர்வாதமும்)
நேரம்: 52:34 min
அளவு: 61:7 MB

  • image1-10-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி