இறைதூதர்கள் அனைவரும் திருமணமானவர்களே-எம்.எஸ். நகர் கிளை குர்ஆன் வகுப்பு

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ். நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 17-09-14 அன்று குர்ஆன் வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில், சகோ. ஜாஹிர் அப்பாஸ் அவர்கள் “இறைதூதர்கள் அனைவரும் திருமணமானவர்களே” எனும் தலைப்பில் உரையாற்றினார்