இறந்தவருக்கு கேட்கும் ஆற்றல் உண்டா? 8-9-2009


ஒளிபரப்பான தேதி: 8-9-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: பி.ஜே
தலைப்பு: இறந்தவருக்கு கேட்கும் ஆற்றல் உண்டா? (ஏகத்துவமும் எதிர் வாதமும்)
நேரம்: 49:42 min
அளவு: 58.98 MB

  • image8-9-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி