இராமநாதபுரம் வடக்கு மாவட்டம் – பத்திரிகைச் செய்தி

இராமநாதபுரம் வடக்கு மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 08.10.2015 அன்று  07.10.2015 அன்று காலை 11.00 மணிக்கு இராமநாபுடரம் சந்தைப்பேட்டையில் நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்ம் தினகரன் நாளிதழில் செய்தி வந்தது.