இராஜகிரி மற்றும் பண்டாரவாடை கிளைகள் தஃவா

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் இராஜகிரி மற்றும் பண்டாரவாடை கிளைகளின் சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று சென்னை மன்னடியில் நடைபெற்ற பொதுகூட்டம் ப்ரோஜெக்ட்டர் மூலம் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.……………………………………