இராஜகிரி  பண்டாரவாடை கிளையில் இஸ்லாத்தை ஏற்ற ஆரோக்கிய மேரி

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் இராஜகிரி  பண்டாரவாடை கிளையில் கடந்த 07-10-2013 அன்று ஆரோக்கிய மேரி என்ற சகோதரி தன் வாழ்க்கை நெறியாக தூய இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தனது பெயரை அஸ்மா  என மாற்றிக் கொண்டார்………………..