இரத்த தான விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் – புருணை

IMG-20131017-WA0002புருனை மண்டலம் சார்பாக கடந்த 17-10-2013 அன்று இரத்த தான விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது.