இரத்த தான சேவையை பாராட்டி விருதுகள் – சிவகங்கை கிளை

சிவகங்கை மாவட்டம் சிவகங்கை கிளைக்கு  கடந்த 24-09-13 அன்று 2011 ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற இரத்த தான சேவையை பாராட்டி சிவகங்கை  மருத்துவ கல்லூரியில் விருதுகள் வழங்கப்பட்டது………….