இரத்த தானம் முகாம் அறிவிப்பு  பேனர்கள் – கிண்டி மடுவின்கரை கிளை

தென் சென்னை மாவட்டம் கிண்டி மடுவின்கரை கிளை  சார்பாக கடந்த 14-09-2014 அன்று இரத்த தானம் முகாம்  அறிவிப்பு  பேனர்கள் வைக்கப்பட்டது…………………………